ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

Οι εισαγγελείς καταγγέλλουν την κυβέρνηση!

Το ντόμινο των αντιδράσεων των δικαστικών ενώσεων για το αμφίβολης ποιότητας και σκοπιμότητας κυβερνητικό νομοθετικό έργο συνεχίζεται. Μετά τους διοικητικούς δικαστές ήρθαν σήμερα οι εισαγγελείς να εκφράσουν την ανησυχία τους για το νομοθετικό έργο της Κυβέρνησης που δημιουργεί την υποψία εξυπηρετεί άλλους σκοπούς. Ειδικότερα, η Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος σε σκληρή, αλλά και με βαθιά υπονοούμενα ανακοίνωση της, υπογραμμίζει ότι «με ανησυχία παρατηρεί το τελευταίο
χρονικό διάστημα φαινόμενα που δίδουν την εντύπωση ακατανόητης –ως προς το ρυθμό και το ρυθμιστέο πεδίο- νομοθέτησης, καθώς και ενέργειες της εκτελεστικής εξουσίας που διασπούν την αντίληψή της, ως λειτουργίας θεσμικά αναπόσπαστης με τη Δικαιοσύνη».
Παράλληλα, οι εισαγγελείς εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την «τάση άρρυθμης, ασυνεπούς και αποσπασματικής νομοθέτησης, με επάλληλες τροποποιήσεις ακόμη και των βασικών ποινικών νόμων (Κωδίκων), με τρόπο που –ενίοτε- υποθάλπει ευλόγως την υποψία ότι εξυπηρετούν σκοπούς κείμενους πέραν της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος». Μάλιστα, οι εισαγγελείς αναφέρονται στο κυβερνητικό νομοθετικό έργο που είτε παρέχει το ακαταδίωκτο σε πρόσωπα και ομάδες προσώπων είτε απαλλάσσει από κάθε κατηγορία που καταχράστηκε το δημόσιο χρήμα. Ακόμη, οι εισαγγελείς σημειώνουν ότι επικείμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες που δημοσιοποιούνται «αφήνουν τους εισαγγελείς ανήσυχους για την ποιότητα της νομοθετικής παραγωγής και την προσήλωση του νομοθέτη στην εξυπηρέτηση της καθαρότητας της διοίκησης και της και της αδιάκριτης εφαρμογής του νόμου». Ενδεικτικά η ¨Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καταγράφει τις νομοθετικές αυτές κυβερνητικές πρωτοβουλίες που είναι: 1) Το άρθρο 20 Ν. 4255/2014 με το οποίο προβλέφθηκε η οριστική παύση εκκρεμών ποινικών διώξεων που αφορούν σε κάθε είδους πράξεις και παραλείψεις σχετιζομένων με την διάθεση πόρων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.
2) Το άρθρο 39 του Ν. 4024/2011 με το οποίο «βαπτίστηκαν» νόμιμες, οι δαπάνες που έγιναν ως την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, για την πληρωμή απασχολούμενων στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) προσώπων, ακόμη και αν αυτές είναι σε βάρος του προϋπολογισμού.
3) Το άρθρο 51 του Ν. 3918/2011 που προβλέπει την μη αναζήτηση ως «αχρεωστήτως καταβληθέντων» ποσών που χορηγήθηκαν ως επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών στους προϊσταμένους των γενικών διευθύνσεων κ.λπ. φορέων του υπουργείου Υγείας για το χρονικό διάστημα από 1.9.2005 έως 31.9.2010 και η «άρση τυχόν γενομένων καταλογισμών»
. 4) Το νέο άρθρο του 263 του Ποινικού Κώδικα που απαλλάσσει κατηγορίες προσώπων από εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία.
Τέλος, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, με αφορμή τη δημοσιοποίηση αντιδράσεων δημοσίων φορέων έναντι ορισμένων δικαστικών αποφάσεων, υπενθυμίζει «την απορρέουσα από το Σύνταγμα υποχρέωση όλων για σεβασμό των αποφάσεων των δικαστηρίων» και υπογραμμίζει ότι «ο σεβασμός αυτός, όταν επιδεικνύεται από πολιτειακούς φορείς, λαμβάνει παιδαγωγικό χαρακτήρα για τους πολίτες».

http://olympia.gr

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις