ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Με μια λέξη μόνο : ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ !!!

Γεννήθηκε στην Βαρκελώνη της Ισπανίας, είναι 40 ετών  και είναι καθηγητής των αρχαίων Ελληνικών στο πανεπιστήμιο St. Andrews, στη Μεγάλη Βρετανία. Από το 2003 έως το 2007 δίδασκε αρχαία Ελληνικά και Λατινικά στο πανεπιστήμιο Oxford. Διατηρεί λοιπόν μια ιστοσελίδα http://www.akwn.net/ , στην οποία γράφει τις σημαντικότερες διεθνείς εξελίξεις και ειδήσεις στα αρχαία Ελληνικά.
Θα πρέπει να αισθάνονται τουλάχιστον ηλίθιοι όλοι οι πνευματικοί ταγοί της χώρας, αρχής γενομένης από την Ακαδημία Αθηνών, τους πανεπιστημιακούς (του πρυτάνεως της ηθοποιίας Πελεγρίνη εξαιρουμένου), το υπουργείο
Παιδείας, τους καθηγητές και δασκάλους, όταν ενώ ένας Ισπανός τιμά την Ελληνική γλώσσα, κανένας από δαύτους δεν θέλησε μέχρι σήμερα να αναλάβει μια παρόμοια πρωτοβουλία. Ίσως ο αφορισμός της Ρεπούση περί «νεκρής γλώσσας» να τους καλύπτει ιδεολογικά ή έστω συνειδησιακά, ίσως όμως  και να τους εξυπηρετεί ώστε να παραμένουν σε διαρκή πνευματική ραστώνη, έχοντας όμως την δυνατότητα, κατά καιρούς, για κάποια  Lucida Intervala Pelegrinia (φωτεινά διαλείμματα Πελεγρίνη) αυτογελιοποίησης.  
Χ.Κ.
Παραθέτω το τελευταίο δημοσίευμά του:

Ὁ Νέλσων Μανδέλα ἀπέθανεν

Ἀποθνῄσκει ὁ ἄνθρωπος ὃς τῷ τοῦ Ἀπαρταῖδ συστήματι τέλος ἐπέθηκεν

Ὁ Νέλσων Μανδέλα, ὁ ἄνθρωπος ὃς εἴκοσι καὶ ἑπτὰ ἔτη ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ἔκειτο καὶ πρόεδρος τῆς Νοτίας Ἀφρικῆς ἐγένετο, ἀπέθανεν ἐνενήκοντα καὶ πέντε ἔτη γεγονώς.

Πάντες ἴσμεν ὁποῖον πολιτικὸν σύστημα ἐν τῇ Νοτίᾳ Ἀφρικῇ ἦν τοῖς πολίταις· τὸ σύστημα Ἀπαρταῖδ καλούμενον, κατὰ ὃ οἱ λευκοὶ πολῖται τῶν ἐγχρώμων πολιτῶν ἐκράτουν. ὁ μὲν Μανδέλα, τοῦτο μεταβάλλειν ἐν νῷ ἔχων, εἰς τὸ Ἀφρικανικὸν Ἐθνικὸν Κογγρέσον (ANC) τῷ ἔτει 1944 (εἴκοσι καὶ ἓξ ἔτη γεγονὼς) εἰσέβη, πολλὰ δὲ ἔτη ἐπὶ τὸ Ἀπαρτεῖδ μαχεσάμενος κατελήφθη τῷ ἔτει 1962, καταδικασθεὶς δὲ πρὸς τὸ ἐν τῇ Ῥόββην Νέσῳ δεσμωτήριον ἐπέμφθη. τότε δὲ ἐν τούτῳ τῷ δεσμωτηρίῳ κείμενος καὶ ἔνδοξος γενόμενος ἐπικουρήσεις μὲν πολλὰς ἀπὸ πολλῶν χωρῶν ἐδέχετο, σύμβολον δὲ ἐγένετο.

εἴκοσι καὶ ἑπτὰ ἔτη ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ μείνας, ὁ Μανδέλα τέλος μὲν ὑπὸ τοῦ προέδρου δε Κλὲρκ ἠλευθερώθη, τότε δὲ τὴν ἑαυτοῦ βουλὴν τῇ οἰκουμένῃ ἐπήγγειλεν· οὐδεμίαν τιμωρίαν, διαλλαγὴν δέ. τῷ μὲν ἔτει 1994 ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις πρόεδρος τῆς Νοτίας Ἀφρικῆς ἐγένετο, ἐν δὲ τῇ τῆς διαλλαγῆς πολιτικῇ πράξει ἔμενεν.

ὁ Μανδέλα τρὶς ἔγημεν, τῆς δὲ πολιτικῆς πράξεως τῷ ἔτει 1999 ἐξέστη. ἀπὸ τοῦ ἔτους 1999 μέχρι τοῦ 2004 περὶ φιλανθρωπικῶν πράξεων εἰργάζετο, ἔπειτα δὲ τῷ 2004 ἀσθενέστατος γενόμενος καὶ νοσῶν πάσης πράξεως τὸ τελευταῖον ἐξέστη.

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις