ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Ἑορτὴν τοῦ κριθίνου ἐν τῷ Μαρόκῳ ἀπαγορεύουσιν

Ἐν τῷ Μαρόκῳ οἱ κριθίνου παραγογεῖς ἐν νῷ εἶχον ἑορτὴν τούτου τοῦ ποτοῦ ἐν τῇ πόλει Κασαβλάγκῃ ποιεῖν ἵνα ἐποτρύνοιεν τοὺς πολίτας πλεῖον κριθίνου πίνειν. ταύτης τῆς ἑορτῆς ἀγγελθείσης οἱ πολῖται μάλιστα ἐθαύμασαν, ὁ γὰρ ἰσλαμικὸς νόμος τὸ οἰνόπνευμα ἀπαγορεύει, καὶ εἰ ἐν τῷ
Μαρόκῳ οὗτοι μὲν οἱ νόμοι οὐ τοσοῦτο κυριεύουσιν ὡς ἐν ἄλλαις ισλαμικαῖς χώραις, ἔξεστι δὲ τοῖς τε πολίταις καὶ τοῖς τουρισταῖς ἐκεῖ οἰνόπνευμα πίνειν (καὶ εἰ μέτρίως).
ὅμως δὲ ἑορτὴν τοῦ κριθίνου ποιεῖν (ὃ οὐ μόνον ἐν τῇ Γερμανίᾳ ἀλλὰ καὶ ἐν ἄλλαις πολλαῖς χώραις γίγνεται) ἔδοξε τοῖς ἐν τέλει ἄγαν τε ποιεῖν καὶ ὑβρίζειν, οἱ δὲ ταχέως ἄγγελμα μὲν δημοσίᾳ ἤγγειλαν καθ' ὃ ταύτην τὴν ἑορτὴν ἀπαγορεύουσιν, ἐκέλευσαν δὲ τοὺς πίνακας τὴν ἑορτὴν ἀγγέλλοντας ἀφαιρεῖσθαι (ἐν τῇ φωτογραφίᾳ ἔξεστι τοιοῦτον πίνακα ἰδεῖν). 

akwn.net

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις