ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Ὁ Ταρὲκ Ἀζὶς ἀποθνῄσκει

PictureὉ Ταρὲκ Ἀζίς  Ὁ Ταρὲκ Ἀζίς, ὃς ἐν τῷ Ἰρᾶκ ὑπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν ἦν τοῦ Σαδδὰμ Οὑσσεῖν ἄρχοντος, ἀπέθανε τήμερον ἐν ἐκείνῃ τῇ χώρᾳ ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ. ὁ Ἀζίς, ἤδη ἑβδομήκοντα καὶ ἐννέα ἔτη γεγονώς, ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ἔκειτο ἅτε καταγνωθεὶς θάνατον τῷ 2010ῳ ἔτει. ὅμως δέ, καίπερ θάνατον καταγνωθέντα οὐδέποτε ἀπέκτειναν, ὁ δὲ ἐκεῖ ἔκειτο πολλὰ ἔτη.
Τοῦ καλουμένου

“Δευτέρου Πολέμου τοῦ Κόλπου“ ἀρξαμένου, ὁ Ταρὲκ Ἀζὶς ἔτυχεν ὑπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν ὤν, ἀλλὰ καὶ ταχέως ἐγένετο φερέφωνος τοῦ Σαδδᾶμ Οὑσσείν· λόγῳ μὲν ἄλλος ἄνθρωπος, ὁ Mohammed Saeed al-Sahhaf (ὃς νῦν ἐν τοῖς Ἡνωμένοις Ἀραβικοῖς  Ἐμιράτοις οἰκεῖ), φερέφωνος τοῦ Σαδδᾶμ ἦν, ἔργῳ δὲ ὁ Ἀζὶς μείζονα ῥοπὴν εἶχεν ἐπὶ τοὺς ξένους δημοσιογράφους. τῷ 2003ῳ ἔτει, τοῦ πολέμου τελευτήσαντος καὶ τοῦ Σαδδᾶμ ἡττηθέντος, ὁ Ἀζίς, οὐκ ἐξὸν ἀποφυγεῖν, ἑαυτὸν τοῖς Ἀμερικανοῖς παρέδωκεν. 
http://www.akwn.net/

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις