ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται >>> ότι και στο Συμβούλιο της Επικρατείας >>> υπάρχουν πολλοί "παναθηναϊκάκηδες"....
__________________________________________________________________________________________________

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Ὁ Ταρὲκ Ἀζὶς ἀποθνῄσκει

PictureὉ Ταρὲκ Ἀζίς  Ὁ Ταρὲκ Ἀζίς, ὃς ἐν τῷ Ἰρᾶκ ὑπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν ἦν τοῦ Σαδδὰμ Οὑσσεῖν ἄρχοντος, ἀπέθανε τήμερον ἐν ἐκείνῃ τῇ χώρᾳ ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ. ὁ Ἀζίς, ἤδη ἑβδομήκοντα καὶ ἐννέα ἔτη γεγονώς, ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ἔκειτο ἅτε καταγνωθεὶς θάνατον τῷ 2010ῳ ἔτει. ὅμως δέ, καίπερ θάνατον καταγνωθέντα οὐδέποτε ἀπέκτειναν, ὁ δὲ ἐκεῖ ἔκειτο πολλὰ ἔτη.
Τοῦ καλουμένου

“Δευτέρου Πολέμου τοῦ Κόλπου“ ἀρξαμένου, ὁ Ταρὲκ Ἀζὶς ἔτυχεν ὑπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν ὤν, ἀλλὰ καὶ ταχέως ἐγένετο φερέφωνος τοῦ Σαδδᾶμ Οὑσσείν· λόγῳ μὲν ἄλλος ἄνθρωπος, ὁ Mohammed Saeed al-Sahhaf (ὃς νῦν ἐν τοῖς Ἡνωμένοις Ἀραβικοῖς  Ἐμιράτοις οἰκεῖ), φερέφωνος τοῦ Σαδδᾶμ ἦν, ἔργῳ δὲ ὁ Ἀζὶς μείζονα ῥοπὴν εἶχεν ἐπὶ τοὺς ξένους δημοσιογράφους. τῷ 2003ῳ ἔτει, τοῦ πολέμου τελευτήσαντος καὶ τοῦ Σαδδᾶμ ἡττηθέντος, ὁ Ἀζίς, οὐκ ἐξὸν ἀποφυγεῖν, ἑαυτὸν τοῖς Ἀμερικανοῖς παρέδωκεν. 
http://www.akwn.net/

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις