ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

Ἄγγελμα τῆς UNICEF περὶ τῆς Νιγερίας

PictureΠαῖδες οἳ ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν οἰκίας πεφύκασιν Ἤδη ἐνιαυτὸς ἐξῆλθεν ἐξ οὗ τὸ Βόκο Ἅραμ διακοσίας κόρας ἐκ τοῦ ἄστεως Ζίβοκ, ἐν τῇ Νιγερίᾳ κειμένου, βίᾳ ἀπέθεντο, νῦν δὲ αὖθις περὶ τούτου τοῦ δυστυχήματος λέγεται, οὐ μόνον διότι ἔτους ἤδη ἐξελθόντος οὐδὲν περὶ ἐκείνων τῶν κορῶν ἴσμεν ἀλλὰ καὶ διότι ἡ UNICEF νεωστὶ ἄγγελμα περὶ τῆς ἐν τῇ Νιγερίᾳ καταστάσεως ἐξέδωκεν, κατὰ γὰρ τὸ ἐν τούτῳ τῷ ἀγγέλματι γεγραμμένον ἤδη 800,000 παῖδας διὰ τὸν ἐν τῇ Νιγερίᾳ πόλεμον ἐδέησεν απὸ τῆς ἑαυτῶν οἰκίας
φυγεῖν· οἱ πλεῖστοι τῶν φυγόντων ἐν μὲν τῇ ἄρκτῳ τῆς χώρας ᾤκουν, πεφύκασι δὲ εἴτε πρὸς ἄλλα μέρη τῆς Νιγερίας εἴτε πρὸς ἄλλας χώρας, παραδείγματος ἕνεκα τὸ Σιᾶδ, τὸ Νίγηρ ἢ τὸ Καμεροῦν.

ὁ τοῦ UNICEF τῇ Ἀφρικῇ φερέφωνος, ὁ Μάνουηλ Φονταῖν, εἶπε νεωστὶ ὅτι ὃ ἐν τῷ Ζίβοκ ἐγένετο μόνον μικρὸν μέρος ἐστὶ τοῦ δυστυχήματος, πολλάκις γάρ, τῷ ὄντι καθ' ἡμέραν, παῖδες πολλοὶ ἀφανίζονται, οὐδένα δὲ λανθάνει ὅ τι ἔπειτα γίγνεται· ὑπὸ τοῦ Βόκο Ἅραμ ἀποτεθέντες, οἱ μὲν παῖδες στρατιῶται γενέσθαι, αἱ δὲ κόραι γαμεῖσθαι ἀναγκάζονται. 

http://www.akwn.net/

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις