ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Στρατιῶται ἐν ταῖς Βρυξέλλεσιν

Τῷ Σαββάτῳ ἡ Βελγικὴ ἀρχὴ διέταξε πλείστους στρατιώτας ἅμα τοῖς φύλαξι διὰ τῶν ἐννεακαίδεκα δήμων τῆς πρωτευούσης, ὑποπτεύουσι γὰρ ὅτι δύο τῶν τρομοκρατῶν οἳ νεωστὶ ἐν τῷ Παρισίῳ φοβερὸν φόνον
ἔπραξαν νῦν ἐν ταῖς Βρυξέλλεσιν εἰσίν, δῆλοὶ δὲ εἰσι νέαν τρομοκρατικὴν ἐπιβολὴν ἐν ταύτῃ τῇ πόλει παρασκευάζοντες.

τήμερον ὀλίγα μὲν πωλητήρια ἔξεστι ἀνεῳγμένα τοῖς ὀλίγοις ἐντυχοῦσιν ἰδεῖν, τὰ δὲ διδασκαλεῖα καὶ τὸ πανεπιστήμιον καὶ τὰ κινηματογράφα καὶ αἱ ἀθλητικαὶ ἐγκαταστάσεις κεκλεισμένα μένουσιν τῆς ἀρχῆς τοῦτο κελευσάσης, οἱ γὰρ τρομοκράται ἀεὶ ἐπιτίθενται ὅπου ἂν πλῆθος ἀνθρώπων συγχωρῇ.

οἱ ἐν τέλει τοὺς πολίτας κεκελεύκασι μὴ ἐκ τῶν οἰκημάτων ἐξιέναι ἐὰν μὴ παντελῶς ἀναγκαῖον ᾖ, τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων ἡ πόλις νῦν ἐρημία εἶναι δοκεῖ. 

akwn.net

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις