ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

4.000 Κουβάνοι φυγάδες ἐν τῇ Κόστᾳ Ῥίκᾳ

4.000 Κουβάνοι οἳ εἰς τὰς ΗΑΠ ἀφίκεσθαι πειρῶνται μένουσιν ἀποροῦντες ἐν τῇ Κόστᾳ Ῥίκᾳ, οἱ πλεῖστοι αὐτῶν παρὰ τῷ τῆς Νικαραγούης ὅρῳ, αὕτη γὰρ ἡ χώρα νεωστὶ τὸν ὅρον ἀπροσδοκήτως κατέκλεισεν. ἥδε δὴ ἐστι ἡ αἰτία ταύτης τῆς συναγωγῆς· ἡ τελευταία μέθοδος
ἣν οἱ Κουβάνοι ηὗρον οἵτινες ἂν εἰς τὰς ΗΑΠ ἐκφυγεῖν βούλωνταί ἐστι πρῶτον μὲν εἰς τὸν Ἰσημερινὸν πέτεσθαι, τοῦτο γὰρ αὐτοῖς ἔξεστι ῥᾳδίως ἄνευ ἐξουσίας ποιεῖν, ἔπειτα δὲ δεῖ αὐτοὺς διὰ τῆς Κολομβίας καὶ τοῦ Παναμὰ διαπορευθέντας εἰς τὴν Κόστα Ῥίκα ἀφίκεσθαι ὁπόθεν διὰ τῆς Νικαραγούας καὶ τῆς Ὁνδούρας καὶ τῆς Γουατεμάλας καὶ τοῦ Μεξίκου τέλος εἰς τὰς ΗΑΠ ἀφικνοῦνται. ὅμως δέ, τῆς μὲν Νικαραγουίας πλείους φυγάδας διὰ τῆς χώρας διαβαίνειν οὐκ ἐθελούσης, τοῦτο τὸ πρόβλημα νῦν γεγένηται, ἡ μὲν γὰρ τῆς Κόστα Ῥίκα ἀρχὴ οὐκ οἶδεν ὅ τι δεῖ ποιεῖν, οἱ δὲ φυγάδες ἐν ἀπορίᾳ μένουσιν.

τούτῳ τῷ ἔτει οὐκέτι τελευτήσαντι 25.000 Κουβάνοι διὰ ταύτης τῆς ὁδοῦ εἰς τὰς ΗΑΠ ἀφίκοντο· ἡ μὲν Κουβάνη ἀρχὴ παρέχει φιλικῶς δέχεσθαι τούτους οἵτινες ἂν ἑκόντες εἰς τὴν Κούβαν ἐπανελθῶσιν, οὐδεὶς δὲ ἐπανέρχεται. 

akwn.net

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις