ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται >>> ότι και στο Συμβούλιο της Επικρατείας >>> υπάρχουν πολλοί "παναθηναϊκάκηδες"....
__________________________________________________________________________________________________

Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Τι έγραψε ο Θουκυδίδης, για την σημερινή κατάσταση

Ο Θουκυδίδης μας «διδάσκει» διαπραγματεύσεις και αξιοπρέπεια.
Σε νεοελληνική απόδοση του Ελευθερίου Βενιζέλου: «κανείς όμως από σας ας μη νομίση ότι ο πόλεμος θα γίνη δι' ασήμαντον αφορμήν, ... . Ούτε πρέπει ν' αφίσετε υφισταμένην εις την συνείδησίν σας την μομφήν ότι επολεμήσατε δι' ασήμαντον αιτίαν, διότι το ασήμαντον αυτό αποτελεί την λυδίαν λίθον, προς εξακρίβωσιν και δοκιμασίαν των προθέσεών σας. Καθόσον, εάν υποχωρήσετε απέναντι των, θα ευρεθήτε ενώπιον νέας και επαχθεστέρας απαιτήσεως,
διότι θα νομίσουν ότι και εις τούτο θα υποκύψετε ένεκα φόβου. Ενώ, εάν αρνηθήτε αποφασιστικώς, θα τους δώσετε να εννοήσουν καθαρά ότι οφείλουν να συμπεριφέρονται απέναντι σας ως ίσοι προς ίσους μάλλον».

«μν δ μηδες νομσ περ βραχος ν πολεμεν, ... , μηδ ν μν ατος αταν πολπησθε ς δι μικρν πολεμσατε. τ γρ βραχ τι τοτο πσαν μν χει τν βεβαωσιν κα περαν τς γνμης. ος ε ξυγχωρσετε, κα λλο τι μεζον εθς πιταχθσεσθε ς φβ κα τοτο πακοσαντες· πισχυρισμενοι δ σαφς ν καταστσαιτε ατος π το σου μν μλλον προσφρεσθαι», (Θουκυδίδης, Α, 140, 4-5) 
οπ.

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις