ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Δεν μας αλλάζει την ψυχή του κόσμου η καταφρόνια >>> το φέσι του Οθωμανού, του Γερμανού η μπότα! >>> Και ξέρουμε το πώς κυλούν της λευτεριάς τα χρόνια: >>> δύσκολα είναι, καθώς λεν, τα εκατό τα πρώτα!
__________________________________________________________________________________________________

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Ἡ Αἴγυπτος τὴν ὀργάνωσιν Χαμὰς ὡς παράνομον ἐγγράφει

Χθὲς οἱ Αἰγύπτιοι δικασταὶ τὴν ἰσλαμικὴν ὀργάνωσιν Χαμὰς ἐνέγραψαν ἐν τῷ καταλόγῳ τῶν τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων. ἡ τῆς Αἰγυπτίου ἀρχὴ τῇ ὀργανώσει Χαμὰς κακῶς διακεῖται, κάκιον δὴ καθ' ἡμέραν, ἐξ οὗ ὁ νῦν πρόεδρος Ἂλ Σισὶ τῷ μηνὶ Ἰουλίῳ τοῦ 2013ου ἔτους τῷ στρατεύματι
χρώμενος τὸν τότε πρόεδρον Μοχάμεδ Μόρσι ἐκ τῆς ἀρχῆς βίᾳ ἐξέβαλεν, ὃς κοινωνὸς τῶν Μουσουλμάνων Ἀδελφῶν ἦν, τοῦ κόμματος ὃ ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις ἐνενικήκει.

ἡ μὲν ὀργάνωσις Χαμὰς ἐκ τῶν Μ.Α. ἐγένετο, ἡ δὲ τῆς Αἰγύπτου ἀρχὴ ταύτην τὴν ὀργάνωσιν ἀεὶ ᾐτιᾶτο μεμφομένη ὅτι ἡ Χαμὰς ἐν τοῖς τῆς Αἰγύπτου πράγμασι πολυπραγμονοίη καὶ ὅτι τοῖς ὐιχαδισταῖς ἐπικουροίη οἳ τοῖς ἐν τῇ τοῦ Σιναὶ χερσονήσῳ Αἰγυπτίοις στρατιώταις ἐπιτίθενται. ὅμως δὲ ἡ Χαμὰς τοῦτο παντελῶς ἀρνεῖται.

http://www.akwn.net/

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις