ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Ἡ Αἴγυπτος τὴν ὀργάνωσιν Χαμὰς ὡς παράνομον ἐγγράφει

Χθὲς οἱ Αἰγύπτιοι δικασταὶ τὴν ἰσλαμικὴν ὀργάνωσιν Χαμὰς ἐνέγραψαν ἐν τῷ καταλόγῳ τῶν τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων. ἡ τῆς Αἰγυπτίου ἀρχὴ τῇ ὀργανώσει Χαμὰς κακῶς διακεῖται, κάκιον δὴ καθ' ἡμέραν, ἐξ οὗ ὁ νῦν πρόεδρος Ἂλ Σισὶ τῷ μηνὶ Ἰουλίῳ τοῦ 2013ου ἔτους τῷ στρατεύματι
χρώμενος τὸν τότε πρόεδρον Μοχάμεδ Μόρσι ἐκ τῆς ἀρχῆς βίᾳ ἐξέβαλεν, ὃς κοινωνὸς τῶν Μουσουλμάνων Ἀδελφῶν ἦν, τοῦ κόμματος ὃ ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις ἐνενικήκει.

ἡ μὲν ὀργάνωσις Χαμὰς ἐκ τῶν Μ.Α. ἐγένετο, ἡ δὲ τῆς Αἰγύπτου ἀρχὴ ταύτην τὴν ὀργάνωσιν ἀεὶ ᾐτιᾶτο μεμφομένη ὅτι ἡ Χαμὰς ἐν τοῖς τῆς Αἰγύπτου πράγμασι πολυπραγμονοίη καὶ ὅτι τοῖς ὐιχαδισταῖς ἐπικουροίη οἳ τοῖς ἐν τῇ τοῦ Σιναὶ χερσονήσῳ Αἰγυπτίοις στρατιώταις ἐπιτίθενται. ὅμως δὲ ἡ Χαμὰς τοῦτο παντελῶς ἀρνεῖται.

http://www.akwn.net/

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις