ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

Τὸ κόμμα ΣΥΡΙΖΑ νικᾷ ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις

Τὸ κόμμα ΣΥΡΙΖΑ ἐνίκησεν ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις τῇ Κυριακῇ. τῆς Ἑλλάδος ἐν βαθείᾳ οἰκονομικῇ κρίσει κειμένης, οἱ πολῖται, νομίζοντες ἤδη ἱκανῶς παθεῖν, τὸν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἄρχοντα, τὸν Ἀλέξην Τσίπραν (τῷ ἔτει 1974ῳ γεγονότα), νέον τῆς χώρας πρωθυπουργὸν ᾕρηνται. πῶς ἔξεσται νῦν τῷ Τσίπρᾳ χώραν
σῴζειν ἣ τυγχάνει τοσαῦτα χρήματα ἄλλαις χώραις ὀφείλουσα; οὐδένα λανθάνει τοῦτο χαλεπώτατον ἐσόμενον.

πάντες ἴσμεν τὰ τῆς Ἑλλάδος προβλήματα δύο ὄντα, πρῶτον μὲν τὰ χρήματα ἃ ἄλλαι χῶραι ἀπ' αὐτῆς ἀπαιτοῦσιν, δεύτερον δὲ ἡ μέση τάξις, τὸ τῶν πολιτῶν μέρος ὃ χρήματα πορίζειν δύναται, ἤδη πάλαι ἠφανίσθη.

χθὲς δὲ ὁ Τσίπρας, ἤδη πρωθυπουργὸς καταστάς, παραυτίκα τὸν τῶν ὑπουργῶν ἀριθμὸν ἐμείωσεν, νῦν γὰρ μόνον δέκα ὑπουργοὺς ἕξει ἡ νέα ἀρχή (ὀκτωκαίδεκα τὸ πρότερον)· καὶ δὴ καί, οὐκ ἐξὸν τῇ χώρᾳ τοσαῦτα χρέα ἀποτίνειν, βούλεται ὁ νέος πρωθυπουργὸς τοῖς χρήσταις περὶ τῶν χρεῶν διαλέγεσθαι, αἵτινες γὰρ χῶραι χρήματα τῇ Ἑλλάδι ἐδάνεισαν φοβοῦνται νῦν μὴ οὐ δύνωνται ἀναλαβεῖν.

ἔνιοι οἰκονομισταὶ ἔλεγον ὅτι ἡ Εὐρωπαικὴ Ἕνωσις τὴν Ἑλλάδα ἐκ τῆς Εὐρωζώνης ἐκβαλεῖν, εἰ τὸ ΣΥΡΙΖΑ νικῴη, ἐν νῷ ἔχοι, τοῦτο δὲ τῷ ὄντι οὐ ποιήσει ἡ ΕΕ, ἑαυτὴν γὰρ βλάψειε ἂν εἰ τοῦτο ποιοίη.
http://www.akwn.net/

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις