ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Ο Πειραιώς Σεραφείμ: «Προάγγελος επερχόμενων δεινών η αντιχριστιανική συμπεριφορά των Σαμαρά-Βενιζέλου»

Τώρα πού τό προσωπεο τν συγκυβερνώντων πεσε.
Τώρα πού πεδείχθησαν ο «διατάκται καί περγολάβοι» τν διεθνν ντολέων τους.
Τρα πού δικαιώθηκαν πλήρως λοι σοι εχαν προείδει τό ψέμμα καί τήν καταδολίευση μέσα πό τό προκάλυμμα καπνο πού μέσα στήν Βουλή τν λλήνων ριχνε τό «δίδυμο τς πιτυχίας» !!! κ.κ. Χατζηγάκη –Σκορδ, πού τώρα πέστη τά πίχειρα τν πράξεών του
καί πενθύμισε μέ τήν περιθωριοποίησή του τήν ρήση το Νοροντόμ Σιχανούκ γιά τήν μεταχείρησή του πό τούς ρυθρούς Χμέρ καί τόν αμοδιψ γέτη τους Πόλ Πότ, στήν μαρτυρική Καμπότζη: «Ασθάνομαι σάν τόν εχυμο καρπό τς κερασις πού τρς τήν εωδιαστή σάρκα του καί φτύνεις τό κουκούτσι» γιατί ν ψηφίσθη τό νοιγμα τν καταστημάτων γιά 7 Κυριακές τό χρόνο καί μόνο γιά τήν μικρομεσαία πιχειρηματικότητα μέ καταστήματα ως 250 τ.μ., πονηρά πουργική πόφασις το δθεν κπροσώπου τς λαϊκς Δεξις κ. Γιακουμάτου δθεν πιλοτικά λοποιε τόν ρχικό θλιο σχεδιασμό γιά τήν πλήρη καταστρατήγηση τς ργίας τς Κυριακς, κχωρώντας τήν πιχειρηματικότητα στίς πολυεθνικές καί τά πολυκαταστήματα καί δηγώντας ναπόδραστα τούς μικρομεσαίους μπόρους στόν φανισμό καί τό λουκέτο.
ς σχατος τν Πειραιωτν, θέλω δημόσια νά συγχαρ τόν συμπολίτη μας κ. Βασίλη Κορκίδη, Πρόεδρο τς θνικς Συνομοσπονδίας λληνικο μπορίου γιά τήν πεπαρρησιασμένη πόφασή του διαμαρτυρόμενος γιά τά παραπάνω, νά παραιτηθε πό λες τίς κομματικές του διότητες στό συγκυβερνόν κόμμα τς Νέας Δημοκρατίας.
Εναι τραγελαφικό τό γεγονός, τι τό κόμμα τς Ν. Δημοκρατίας πού ν θεωρητικά μφορεται πό πατριωτικές ντιλήψεις στήν πρξι φαλκιδεύει τά προτάγματά του καί ποδεικνύεται, πως ν προκειμέν, διώκτης τς διοπροσωπείας το Γένους.
ήθης, προκλητική, σεβής καί ντιχριστιανική ποδοπάτηση πό τήν συγκυβέρνηση Σαμαρ-Βενιζέλου τς ντολς το Θεο γιά τήν ερότητα τς μέρας Κυρίου (Κυριακς) δυστυχς εναι προάγγελος περχομένων δεινν καί παναλαμβάνει τό γκλημα το Τουρκαλβανο Κούρτ Πασ το Βερατίου, πού πηγχόνισε τόν διδάχο το Γένους καί σαπόστολο γιο Κοσμ τόν Ατωλό, περασπιζόμενο κτός τν λλων τήν ερότητα τς ργίας τς Κυριακς, χρηματισθείς πό τούς προγόνους τν σημερινν διεθνν οκονομικν διευθυντν, γεγονός γιά τό ποο πανηγυρίζει σοφολογιώτατος τ. Ραβίνος Θεσσαλονίκης καί νν κάτοικος σραήλ κ. Μαρδοχαος Φριζς. Γιά τούς τυχόν μφισβητούντας σως καί γιά τόν ρθρογραφούντα πατέρα το λαμπρο ατο νέου κ. άκωβο Φριζ, παρατίθεται συγκεριμένος σύνδεσμος γιά νά καμαρώσουν τό ντως φονταμενταλιστικό παραλήρημα το κ. Ραβίνου, διαδόχου τν φονευτν το μεγάλου σίου καί θεοφόρου νδρός.
ορτασμός μις μέρας ναπαύσεως τς βδομάδος, πως παιτε νθρώπινη φύση βασίζεται στό βιβλίο τς Παλαις Διαθήκης «Γένεση» (β΄,2-3), τσι τό Σάββατο διά το Νόμου τς Π.Δ. εσλθε ς «μέρα Κυρίου» στήν Καινή Διαθήκη μέ τά δύο βασικά στοιχεα, δηλ. ποχή πό τίς ργασίες καί διαίτερη λατρεία το Θεο. Τή θέση το Σαββάτου στόν Χριστιανισμό κατέλαβε Κυριακή (ποκαλ. α΄,10) σάν πρώτη μέρα τς βδομάδος κατά τήν ποία νεστήθη Κύριος κ το Τάφου, δημιούργησε τό ναστάσιμο φς καί πέστειλε τό Πανάγιο Πνεμα νά πιφοιτήση στούς ποστόλους.
Κυριακή σάν κατ’ ξοχήν «μέρα το Κυρίου» πενθυμίζει τόν ρχόμενο Χριστό σάν νατέλλοντα λιο, ποος θά λθ νά ποκαταστήση τήν χειμαζομένη δικαιοσύνη καί νά καταργήση τήν φόρητη ποκρισία.
νάσταση το Κυρίου λέγει . Αγουστνος πόσχεται σέ λους μας τήν αώνια μέρα καί τς δικς μας ναστάσεως (Serm 15 de verb apost).
Κυριακή εναι ρχαιοτάτη ορτή το Χριστιανισμο, ποία ποκαλεται στό Εαγγέλιο, ς «μία τν Σαββάτων» (Ματθ. κη΄1, Μαρκ. ιστ΄2, Α΄Κορ. ιστ΄2, Πραξ. κ΄7), στήν δέ ποκάλυψη το ωάννου νομάζεται Κυριακή μέρα (ποκαλ. α΄10).
Ο μαρτυρίες γιά τόν ορτασμό τς Κυριακς συνεχίζονται καί μετά τήν Καινή Διαθήκη. Στήν πιστολή Βαρνάβα νομάζεται «8η μέρα», δέ γιος γνάτιος ντιοχείας καταδικάζει τούς σαββατίζοντες καί μή συμμορφουμένους στήν καθολική πράξη τς κκλησίας γράφοντας: «Κατά Κυριακήν Κυρίου ζντες ν καί ζωή μν νέτειλε δι΄ Ατο» (Μαγν. κεφ. 9). Κατά τά μέσα το 2ου α. γιος ουστνος φιλόσοφος καί μάρτυς γράφει στήν πολογία του πρός τόν Ρωμαο Ατοκράτορα (Κεφ. 67) «Τήν δέ το λίου μέραν κοινήν τήν συνέλευσιν ποιούμεθα» χρησιμοποιν γιά τήν Κυριακή τόν ρο «λίου μέρα», ποος παρέμεινε σέ ρισμένες Ερωπαϊκές γλσσες πως στήν γγλική Sunday, στήν Γερμανική Sonntag κλπ.
Μετά τήν ερήνη το Μ. Κων/νου μέ τό διάταγμα τν Μεδιολάνων (313) καθορίζεται μέ τόν πρτο νόμο του στίς 7/3/321 ς μέρα ναπαύσεως, γαλλιάσεως, θείας λατρείας καί γαθοεργίας ργία τς Κυριακς, «σεβαστή μέρα το λίου» πως τήν ποκαλοσε, δέ ν Λαοδικεί Σύνοδος μέ τόν 29ο Κανόνα της ρισε «ο δε χριστιανούς ουδαΐζειν, τήν δέ Κυριακήν προτιμντες σχολάζειν ς χριστιανοί».
Τό νόμο το Μ. Κων/νου «Omnes judices urbanaeque pledes et atrium officia cunctarum venerabili die solis quiescant» πεκύρωσε καί διάδοχός του Μ. Θεοδόσιος, μέ τόν κωδ. VIII 8, 3 καί XV 5, 2.
Εναι νδεικτικό τς πολυειδος συγχύσεως τν καιρν τι τήν ργία τς Κυριακς περασπίζονται μετά πολλς δυνάμεως ο κομματικοί σχηματισμοί το ΣΥΡΙΖΑ καί το ΚΚΕ πού κκινον βέβαια πό λλη φετηρία.
Ατό μως τό γεγονός ρρωνύει τήν βεβαιότητα γιά τήν πλήρη ξάρτησι τν συγκυβερνώντων πό τό διεθνιστικό λόμπι.
Τό συγκυβερνόν κόμμα τς Ν. Δημοκρατίας ποδεικνύεται τι δέν διδάσκεται πό τό παρελθόν του.
Τό πολιτικό τέλος το διδύμου Μ. Γιαννάκου-Γ. Καλο δέν φρονηματίζει τούς σημερινούς «καρεκλοκένταυρους».
Φαίνεται τι εναι τόση δέσμευση καί ξάρτησή τους πό τούς διεθνες ντολες των στε δέν μπορον νά νωτισθον τς φωνς τς λογικς καί το χρέους, ποδοπατώντας μέ περισσή σέβεια τόν αώνιο καί φθιτο νόμο το Παναγίου Θεο καί κχωρώντας τά πρωτοτόκια τς πάρξεώς τους στήν τρομακτικά φήμερη καί παροδική ξουσία τους !!!
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ
http://www.pentapostagma.gr/

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις