ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Μην με παρεξηγήσετε >>> αλλά ο τρόπος παρουσίασης από τα ΜΜΕ >>> του πολέμου στην Ουκρανία και των επιπτώσεών του >>> θυμίζει τηλεοπτική εκπομπή, με τοποθέτηση προϊόντος >>> και το προϊόν είναι το αμερικανικό LNG >>> το "καλό", το ακριβό, το αμερικάνικο LNG....
__________________________________________________________________________________________________

Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Εορτασμός της ημέρας της γυναίκας

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε).
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Θέμα: Εορτασμός της ημέρας της γυναίκας
 Με αφορμή την ημέρα της γυναίκας (8η Μαρτίου), το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της διασφάλισης όρων και προϋποθέσεων ίσης πρόσβασης και ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση ανδρών και γυναικών.
Οι γυναίκες, που αποτελούν σημαντικό μέρος του εργατικού
δυναμικού στη χώρα μας, καλούνται να εργαστούν ιδιαίτερα στις μέρες μας κάτω από δυσμενείς συνθήκες λόγω της οικονομικής κρίσης. Είναι λοιπόν περισσότερο από ποτέ επιτακτική η ανάγκη να είναι ενημερωμένες γύρω από τα δικαιώματά τους στην εργασία.
Ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κ. Μιχάλης Χάλαρης με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας της γυναίκας δήλωσε: «Οι γυναίκες, έχοντας κατακτήσει το δικό τους κομμάτι στον εργασιακό χώρο, έχουν διανύσει μια μεγάλη απόσταση. Ο σεβασμός και η προστασία των εργαζόμενων γυναικών καθρεπτίζει και την ποιότητα της αγοράς εργασίας. Η Επιθεώρηση Εργασίας βρίσκεται σε επαγρύπνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει κάθε προσπάθεια τροχοπέδησης των εργασιακών δικαιωμάτων των γυναικών, η οποία αντίκειται στο νόμο, λειτουργώντας πάντα ενημερωτικά, συμφιλιωτικά και ελεγκτικά».


Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με σειρά νομοθετημάτων έχει θεσπίσει μεταξύ άλλων:
·         Την προστασία της μητρότητας από την απόλυση έως 18 μήνες μετά τον τοκετό
·         Την εξάμηνη ειδική άδεια μητρότητας
·         Άδεια θηλασμού
·         Γονική άδεια ανατροφής
·         Άδεια σχολικής παρακολούθησης παιδιών


Επιπλέον με το ν. 3896/8-12-2010 «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης-Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου της 5ηςΙουνίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις « (ΦΕΚ 207/Α/8-12-10) βελτιώθηκε, απλουστεύθηκε και κωδικοποιήθηκε η ισχύουσα μέχρι τώρα νομοθεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/54/ΕΚ, η οποία προβλέπει ότι ο εργοδότης πρέπει να μεταχειρίζεται ισότιμα τους άνδρες και τις γυναίκες. Ο ν. 3896/2010  περιλαμβάνει διατάξεις για την τήρηση  της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση -συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης με σκοπό την απασχόληση (vocational training), την επαγγελματική  ανέλιξη και στους όρους και τις συνθήκες εργασίας.
Την ίδια στιγμή, οι Επιθεωρητές Εργασίας σε πολλές περιπτώσεις παρέχουν συμβουλές προς τους εργοδότες και τις εργαζόμενες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι οι εργοδότες λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα, κατά περίπτωση, μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη απασχόληση των γυναικών στην εργασία.
Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας με τη μακρόχρονη πείρα του και την προληπτική και κατασταλτική του δράση στον ιδιωτικό τομέα εργασίας αποτελεί το βασικό ελεγκτικό μηχανισμό για την ορθή τήρηση των παραπάνω διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις