ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Δεν μας αλλάζει την ψυχή του κόσμου η καταφρόνια >>> το φέσι του Οθωμανού, του Γερμανού η μπότα! >>> Και ξέρουμε το πώς κυλούν της λευτεριάς τα χρόνια: >>> δύσκολα είναι, καθώς λεν, τα εκατό τα πρώτα!
__________________________________________________________________________________________________

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

Τὸ Ἡνωμένον Βασίλειον τῷ Ἰσλαμικῷ Κράτει ἐπιτίθεται

Τῆς τῶν Κοινοτήτων Βουλῆς ἐξουσίαν ποιησάσης, πολεμικὰ ἀεροσκάφη τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἤδη τήμερον πρωὶ βόμβας ἔρριψαν ἐν τῇ Συρίᾳ ἐπὶ τὰ τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους στρατόπεδα. διεθνοῦς ἑταιρείας κατὰ τοῦ Ἰσλαμικοῦ
Κράτους γενομένης, ὁ Πρωθυπουργὸς Δαβὶδ Κάμερον ἐξουσίαν τὴν Βρεταννικὴν Βουλὴν ᾔτησεν ἵνα αὕτη ἡ χώρα συμπράττοι, χθὲς δὲ τοῦτο ἐδέξατο.

ὅμως δὲ τοῦτο κτᾶσθαι οὐ ῥᾴδιον ἐγένετο αὐτῷ, αἱ μὲν γὰρ ἀντιλογίαι ἐν τῇ βουλῇ ἰσχυρώταται ἐγένοντο, τέλος δὲ οὐ μόνον τὸ Συντηρητικὸν Κόμμα ὑπὲρ τῆς πολεμικῆς πράξεως ἐψηφίσατο ἀλλὰ καὶ ἑβδομήκοντα τῶν τοῦ Ἐργατικοῦ Κόμματος.

τὰ Βρεταννικὰ πολεμικὰ ἀεροσκάφη χρῆται τῷ Ἀκρωτήρι, ἐν τῇ Κύπρῳ, ὡς ἀφορμῇ. 

akwn.net

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις