ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

Τὸ Ἡνωμένον Βασίλειον τῷ Ἰσλαμικῷ Κράτει ἐπιτίθεται

Τῆς τῶν Κοινοτήτων Βουλῆς ἐξουσίαν ποιησάσης, πολεμικὰ ἀεροσκάφη τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἤδη τήμερον πρωὶ βόμβας ἔρριψαν ἐν τῇ Συρίᾳ ἐπὶ τὰ τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους στρατόπεδα. διεθνοῦς ἑταιρείας κατὰ τοῦ Ἰσλαμικοῦ
Κράτους γενομένης, ὁ Πρωθυπουργὸς Δαβὶδ Κάμερον ἐξουσίαν τὴν Βρεταννικὴν Βουλὴν ᾔτησεν ἵνα αὕτη ἡ χώρα συμπράττοι, χθὲς δὲ τοῦτο ἐδέξατο.

ὅμως δὲ τοῦτο κτᾶσθαι οὐ ῥᾴδιον ἐγένετο αὐτῷ, αἱ μὲν γὰρ ἀντιλογίαι ἐν τῇ βουλῇ ἰσχυρώταται ἐγένοντο, τέλος δὲ οὐ μόνον τὸ Συντηρητικὸν Κόμμα ὑπὲρ τῆς πολεμικῆς πράξεως ἐψηφίσατο ἀλλὰ καὶ ἑβδομήκοντα τῶν τοῦ Ἐργατικοῦ Κόμματος.

τὰ Βρεταννικὰ πολεμικὰ ἀεροσκάφη χρῆται τῷ Ἀκρωτήρι, ἐν τῇ Κύπρῳ, ὡς ἀφορμῇ. 

akwn.net

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις