ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Πλείους γυναῖκες ἐν τῷ Ἀμερικανῷ στρατῷ

Ὁ τῆς Ἀμύνης Ὑπουργός, ὁ Ἂς Κάρτηρ, βούλεται ταῖς γυναιξὶν ἐξεῖναι εἰς πάντα τὰ τοῦ στρατοῦ μέρη εἰσιέναι, οὐ μόνον δὴ εἰς τὰ διαχειριστικὰ ἔργα ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ μάχεσθαι. τῆς Ἀμερικανῆς Βουλῆς τοῦτο δεξαμένης, ὁ Κάρτηρ κελεύσματα τοῖς τοῦ στρατοῦ ἄρχουσιν ἀπέπεμψε περὶ τοῦ γυναῖκας εἰς
μαχητικὰς θέσεις δέχεσθαι. οἵ μέν τε τοῦ ξηρᾶς στρατοῦ ἄρχοντες καὶ οἱ τοῦ ἀεροπορικοῦ στρατοῦ ἀπεκρίναντο ὅτι ἡδέως τοῦτο ποιήσοιντο, οἱ δὲ τοῦ ναυτικοῦ τὸ κέλευσμα χαλεπῶς δεξάμενοι ἐνέστησαν· ὅμως δὲ εἶπεν ὁ Κάρτηρ ὅτι οὐ μὲν ἐξείη αὐτοῖς τὸ ναυτικὸν ἐξαίρετον ποιεῖν, δέοι δὲ τοὺς τρεῖς στρατοὺς ὁμοίως προσφέρεσθαι.

τούτων οὕτως ἐχόντων, ἴσως τὸ ἐνδοξότατον κινηματογραφικὸν ἔργον "G. I. Jane" ἀληθὲς γενήσεται. ὁπόσαι γυναῖκες ἐν τῷ στρατῷ εἰσιν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τῆς χώρας, παραδείγματος ἕνεκα ἐν μὲν ταῖς ΗΑΠ αὐταῖς μόνον δέκα τοῖς ἑκατὸν γυναῖκές εἰσιν, ἐν δὲ τῷ Ἰσραῆλ τρεῖς και τριάκοντα. 

akwn.net

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις