ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται >>> ότι και στο Συμβούλιο της Επικρατείας >>> υπάρχουν πολλοί "παναθηναϊκάκηδες"....
__________________________________________________________________________________________________

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Δύο ἄρχοντες ἐν καπηλείῳ

Ἡνωμένου Βασιλείου Πρωθυπουργὸς Δαβὶδ Κάμερων καὶ ὁ τῆς Κίνης Πρόεδρος ἅμα τε καὶ φιλικῶς συνῆλθον προχθὲς πρὸς καπηλεῖόν τι ἐν τῷ Λονδίνῳ,
ἐκεῖ δὲ κρίθινον ἔπιον καί, πῶς γὰρ οὔ, ἔφαγον τὸ ἐνδοξότατον ὄψον "fish and chips", τὸ ὄψον ὃ
τοσοῦτοι τοῦ ΗΒ πολῖται ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐσθίουσιν. τῇ Δευτέρᾳ ἀφικόμενος, ὁ τῆς Κίνης πρόεδρος τέτταρας ἡμέρας ἐν τῷ Λονδίνῳ ἔμεινε καί, ξένος τῆς Βασιλείας γενόμενος, ἐν τοῖς τοῦ Βάκιγχαμ βασιλείοις διῴκησεν, χθὲς δὲ τὸ Λονδίνον καταλιπὼν πρὸς τὴν πόλιν Μάγξεστερ ἐπορεύθη.

τὸ ΗΒ πειρᾷ τὰς ἐμπορικὰς συνθήκας μετὰ τῆς Κίνης κρατύνειν, αὕτη γὰρ ἡ χώρα τυγχάνει ἡ δευτέρα τῆς οἰκουμένης οἰκονομία οὖσα. τῷ μὲν 2005ῳ ἔτει προσῆλθεν εἰς τὸ ΗΒ ὁ τότε πρόεδρος τῆς Σίνης, ἐκείνῳ δὲ τῷ χρόνῳ οἱ πολῖται ἐν ταῖς ἁγυιαῖς ἐπὶ αὐτὸν διεδηλώσαντο τῶν ἀνθρωπίνων ἐν τῇ Κίνῃ δικαιωμάτων ἕνεκα. 

akwn.net

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις