ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Δύο ἄρχοντες ἐν καπηλείῳ

Ἡνωμένου Βασιλείου Πρωθυπουργὸς Δαβὶδ Κάμερων καὶ ὁ τῆς Κίνης Πρόεδρος ἅμα τε καὶ φιλικῶς συνῆλθον προχθὲς πρὸς καπηλεῖόν τι ἐν τῷ Λονδίνῳ,
ἐκεῖ δὲ κρίθινον ἔπιον καί, πῶς γὰρ οὔ, ἔφαγον τὸ ἐνδοξότατον ὄψον "fish and chips", τὸ ὄψον ὃ
τοσοῦτοι τοῦ ΗΒ πολῖται ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐσθίουσιν. τῇ Δευτέρᾳ ἀφικόμενος, ὁ τῆς Κίνης πρόεδρος τέτταρας ἡμέρας ἐν τῷ Λονδίνῳ ἔμεινε καί, ξένος τῆς Βασιλείας γενόμενος, ἐν τοῖς τοῦ Βάκιγχαμ βασιλείοις διῴκησεν, χθὲς δὲ τὸ Λονδίνον καταλιπὼν πρὸς τὴν πόλιν Μάγξεστερ ἐπορεύθη.

τὸ ΗΒ πειρᾷ τὰς ἐμπορικὰς συνθήκας μετὰ τῆς Κίνης κρατύνειν, αὕτη γὰρ ἡ χώρα τυγχάνει ἡ δευτέρα τῆς οἰκουμένης οἰκονομία οὖσα. τῷ μὲν 2005ῳ ἔτει προσῆλθεν εἰς τὸ ΗΒ ὁ τότε πρόεδρος τῆς Σίνης, ἐκείνῳ δὲ τῷ χρόνῳ οἱ πολῖται ἐν ταῖς ἁγυιαῖς ἐπὶ αὐτὸν διεδηλώσαντο τῶν ἀνθρωπίνων ἐν τῇ Κίνῃ δικαιωμάτων ἕνεκα. 

akwn.net

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις