ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Δεν μας αλλάζει την ψυχή του κόσμου η καταφρόνια >>> το φέσι του Οθωμανού, του Γερμανού η μπότα! >>> Και ξέρουμε το πώς κυλούν της λευτεριάς τα χρόνια: >>> δύσκολα είναι, καθώς λεν, τα εκατό τα πρώτα!
__________________________________________________________________________________________________

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Ὁ τιμιώτατος πλακοῦς

Πλούσιος Ἕλλην οὗ τὸ ὄνομα οὐ γιγνώσκομεν ἐπρίατο νεωστὶ ἐν δημοπρασίᾳ τὸν τιμιώτατον πλακοῦντα τῆς οἰκουμένης 20,000 εὐρῶν. διὰ τί οὕτω τίμιός ἐστιν; οὗτός ἐστι πλακοῦς τῆς νεὼς Τιτάνικ, ἣ τῷ 1912ῳ ἔτει κατέδυ· ἐπιβάτης τις τῆς νεὼς Καρπαθίας, ἣ τοὺς περιόντας
τῆς Τιτάνικ ναυαγοὺς ἔσωσεν, τὸν πλακοῦντα ἔλαβεν ἐκ πλοίου τινὸς ἐν οἷς ἔμενον οἱ περιόντες ἕως σωθήσοιντο, τῆς Τιτάνικ ἤδη καταδύσης. ἐν δὲ τῇ αὐτῇ δημοπρασίᾳ ἄλλος τις ἀνώνυμος ὠνητὴς ἐπρίατο φωτογραφίαν τοῦ παγοβούνου ὃ τὴν ναῦν κατέδυσεν (ἔξεστι τὴν φωτογραφίαν ἐνθάδε ἰδεῖν).
akwn.net

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις