ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

Νέαν φωτογραφίαν τοῦ “Βίλλι τοῦ Παιδὸς“ εὑρίσκουσιν

Πάντες ἀκηκόαμεν περὶ τοῦ “Βίλλι τοῦ Παιδός“, τοῦ νεανίου ὃς ἐν τῷ Νέῳ Μεξίκῳ εἴκοσι καὶ ἕνα ἀνθρώπους ἀπέκτεινεν. Βίλλι ὁ Παῖς (τὸ ἀληθὲς ὄνομα αὐτοῦ ἦν William Henry McCarty) ἀπέθανε τῷ 1881ῳ ἔτει, εἴκοσι καὶ ἓν ἔτη γεγονώς, τοσαῦτα ἔτη ὅσους ἀνθρώπους ἀπέκτεινεν· ὅμως δὲ διαβεβαιοῦνται ἄλλοι ὅτι μόνον
τέτταρας ἢ πέντε καὶ αὐτοὺς ἀμυνόμενος.

μίαν μὲν μόνην φωτογραφίαν αὐτοῦ εἴχομεν εἰς τὸ νῦν, νεωστὶ δὲ ἄλλην εὗρον ἐν ᾗ ἔξεστιν αὐτὸν ἰδεῖν τῷ 1878ῷ ἔτει σὺν φίλοις τισὶ σχολὴν ἔχοντα. ὁ “Παῖς“ ἕστηκεν ἐν τῇ ἀριστερᾷ τῆς φωτογραφίας, οὐδὲ ἴσμεν ὅστις ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος τὴν χεῖρα προτείνων.

akwn.net

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις