ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Δεν μας αλλάζει την ψυχή του κόσμου η καταφρόνια >>> το φέσι του Οθωμανού, του Γερμανού η μπότα! >>> Και ξέρουμε το πώς κυλούν της λευτεριάς τα χρόνια: >>> δύσκολα είναι, καθώς λεν, τα εκατό τα πρώτα!
__________________________________________________________________________________________________

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Ῥωσσικὰ ἀεροσκάφη τῷ Ἀσσᾶδ βοηθεῖ

Πολεμικὰ Ῥωσσικὰ ἀεροσκάφη βόμβας κατέρριψεν ἐπὶ μέρη τινά τῆς Συρίας, νῦν δὲ σαφὲς οὐκ ἔστιν τίσι προσβαλεῖν ἐν νῷ εἶχον τοῦτο ποιοῦντες, ὁ μὲν Ποῦτιν διαβεβαιοῦται ὅτι οἱ Ῥωσσικοὶ κυβερνῆται στρατοπέδοις τισὶ τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους ἐπέθοντο, ἄλλοι δὲ λέγουσιν ὅτι τὰ μὲν ἀεροσκάφη
ἐπέθετο τοῖς τῶν τῷ Ἀσσᾶδ ἀνθισταμένων στρατοπέδοις, ὁ δὲ Ποῦτιν τῷ Ἰσλαμικῷ Κράτει ὡς προφάσει χρῆται ἵνα τῷ Ἀσσᾶδ βοηθῇ, οὐδένα γὰρ λανθάνει ὁ Ποῦτιν αὐτῷ βοηθεῖν πειρώμενος.

ὁ τῆς Ῥωσσικῆς ἀρχῆς φερέφωνος τῇ Ἀμερικανῇ ἀρχῇ περὶ τοῦ γενησομένης προσβολῆς ἤγγειλεν, ὅμως δὲ μόνον μίᾳ ὥρᾳ πρὸ τὴς προσβλῆς αὐτῆς, ᾔτησε δὲ καὶ αὐτοὺς μὴ εἰς τὸ τῆς Συρίας ἀέριον εἰσιέναι.

νῦν δέ, τούτων οὕτως ἐχόντων, ἐν τῷ αὐτῷ οὐρανῷ ἅμα σύνεισιν Ἀμερικανά τε αἐροσκάφη καὶ Ῥωσσικά, ἐναντία δὴ τέλη ἑκάτερα ἔχοντα, οὐδὲ δεῖ ἡμᾶς σοφωτάτους εἶναι ἵνα  ἴδωμεν τοῦτο ἐπικινδυνώτατον ὄντα.

akwn.net

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις