ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Δεν μας αλλάζει την ψυχή του κόσμου η καταφρόνια >>> το φέσι του Οθωμανού, του Γερμανού η μπότα! >>> Και ξέρουμε το πώς κυλούν της λευτεριάς τα χρόνια: >>> δύσκολα είναι, καθώς λεν, τα εκατό τα πρώτα!
__________________________________________________________________________________________________

Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015

Τὸ Ἰσλαμικὸν Κράτος τὸν βέλτιστον τῆς Παλμύρας νεὼν διαφθείρει

Τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους τῷ μηνὶ Μαΐῳ τὴν ἀρχαίαν πόλιν Παλμύραν βίᾳ καταλαβόντος, πάντες ἐφοβοῦντο μὴ οὗτοι οἱ τρομοκράται τὴν ἔνδοξον πόλιν διαφθείροιεν, νῦν δὲ ἤδη ἐγένετο ὃ πάντες ἐφοβούμεθα μὴ γένοιτο· πρῶτον μὲν τὸν Jaled al Asad, ἔνδοξον πρωταρχαιολόγον τῆς Παλμύρας, ἀπέκτειναν ἅτε οὐ βουλόμενον αὐτοῖς εἰπεῖν
ὅπου πολλὰ ἀγάλματα κρύψαιεν ἃ οἱ ἀρχαιολόγοι ἐκ τῆς πόλεως ἐξέλαβον πρὶν τὸ ΙΚ ἐκεῖσε ἀφίκεσθαι, νῦν δὲ ἐκρηκτικοῖς χρώμενοι τὸν βέλτιστον τῆς πόλεως νεών, τὸν το Βαᾶλ, διεφθάρκασιν.

πρὶν τὸν πόλεμον τῷ 2011ῳ ἔτει ἄρχεσθαι, κατ' ἐνιαυτὸν 150.000 τουρισταὶ ἥκοντο εἰς τὴν Παλμύραν ἵνα τὴν πόλιν θαυμάζοιεν. 

akwn.net

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις