ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015

Τὸ Ἰσλαμικὸν Κράτος τὸν βέλτιστον τῆς Παλμύρας νεὼν διαφθείρει

Τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους τῷ μηνὶ Μαΐῳ τὴν ἀρχαίαν πόλιν Παλμύραν βίᾳ καταλαβόντος, πάντες ἐφοβοῦντο μὴ οὗτοι οἱ τρομοκράται τὴν ἔνδοξον πόλιν διαφθείροιεν, νῦν δὲ ἤδη ἐγένετο ὃ πάντες ἐφοβούμεθα μὴ γένοιτο· πρῶτον μὲν τὸν Jaled al Asad, ἔνδοξον πρωταρχαιολόγον τῆς Παλμύρας, ἀπέκτειναν ἅτε οὐ βουλόμενον αὐτοῖς εἰπεῖν
ὅπου πολλὰ ἀγάλματα κρύψαιεν ἃ οἱ ἀρχαιολόγοι ἐκ τῆς πόλεως ἐξέλαβον πρὶν τὸ ΙΚ ἐκεῖσε ἀφίκεσθαι, νῦν δὲ ἐκρηκτικοῖς χρώμενοι τὸν βέλτιστον τῆς πόλεως νεών, τὸν το Βαᾶλ, διεφθάρκασιν.

πρὶν τὸν πόλεμον τῷ 2011ῳ ἔτει ἄρχεσθαι, κατ' ἐνιαυτὸν 150.000 τουρισταὶ ἥκοντο εἰς τὴν Παλμύραν ἵνα τὴν πόλιν θαυμάζοιεν. 

akwn.net

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις