ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Ἤδη τὸ διακοστὸν ἔτος ἡ μάχη τοῦ Βατερλὼ ἐγένετο

Τῇ 18ῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς Ἰουνίου τοῦ 1815ου ἔτους ἡ Γερμανικὴ στρατιὰ καὶ ἡ Βρετανικὴ καὶ ἡ Ὁλλανδικὴ τῷ Ναπολέοντι Βοναπάρτει ἐν τῷ Βατερλὼ ἀντικατέστησαν. ὁ Ναπολέων, ἐκ τῆς νήσου Ἔλβα ἀποφυγών, οἷ ἐπέπεμπτο, αὖθις τὴν ἀρχὴν κατεῖχεν, ὅμως δὲ αὕτη ἡ μάχη τέλος ἔθηκε τῇ καλουμένῃ “ἀρχῇ τῶν ἑκατὸν ἡμερῶν“. 200,000 στρατιῶται μετέσχον ταύτης τῆς μάχης, ἐκ δὲ τούτων 70,000
ἀπέθανον (46,000 μὲν Γαλάται, 24,000 δὲ τῶν συμμάχων). ἐκείνης τῆς μάχης γενομένης, ἤρξατο ἡ Βρετανικὴ ἀρχὴ ἐν τῇ Εὐρώπῃ.

οὗτος ὁ τόπος ἐν τῷ Βελγίῳ κεῖται, τὸν δὲ βουλόμενον αὐτὸν σκοπεῖν δεῖ πρὸς τὰς Βρυξέλλας προσελθεῖν, τὸ γὰρ Βατερλὼ τυγχάνει ἀπέχον μόνον τριάκοντα χιλιομέτρα τῆς πόλεως· ἐκεῖσε μὲν πολλοὶ τῶν Εὐρωπαίων ἀρχόντων συνῆλθον χθὲς ἵνα ἀναμιμνήσκοιντο περὶ ἐκείνης τῆς ἐνδόξου μάχης, παρῆν δὲ καὶ ὁ Ἰωάννης-Χριστοφόρος Ναπολέων Βοναπάρτης, ἀπόγονος ὢν τοῦ στρατηγοῦ.

ὁ μὲν τοῦ Βελγίου πρωθυπουργός, ὁ Κάρολος Μιχαήλ, εἶπεν ὅτι “τήμερον, καίπερ περὶ μάχης τινὸς διαλεγόμενοι, τιμῶμεν τῷ ὄντι τὴν διαλλαγήν,“ ἡ δὲ τοῦ Βατερλὼ ἄρχουσα, ἡ Φλορένση Ῥεύτηρ, εἶπεν ὅτι ὑπολαμβάνοι 12,000 ἀνθρώπους εἰς τοῦτον τὸν τόπον ἀφίξεσθαι τοῦ τέλους τῆς ἑβδομάδος τοῦ τὸν τόπον σκοπεῖν ἕνεκα.

τί ἐγένετο ἂν ἐν τῇ Εὐρώπῃ εἰ ὁ Ναπολέων ἐνίκησεν; τοῦτό ἐστι τὸ μέγα ἐρώτημα ὃ οὐδεὶς οὐδέποτε ἀποκρίνεσθαι δυνήσεται. 

akwn.net

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις