ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

Ὁ Ὀβάμα περὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ Τσίπρου ἀγορεύει

Μεγάλης θυέλλης ἐν τῇ Εὐρωπαικῇ Ἑνώσει γενομένης διότι νέα τῆς Ἑλλάδος ἀρχὴ οὐ βούλεται τῇ καλουμένῃΤροῖκαπείθεσθαι, πρόεδρος Ὀβάμα χθὲς περὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ Τσίπρου ἠγόρευσεν, νῦν δὲ πᾶσι τοῖς ἀκούσασι δῆλος ἐγένετο Ὀβάμα αὐτῷ ἐπικουρεῖν βουλόμενος, εἶπε γὰρ ὅτι οὐ μὲν ἐξείη ἔτι πλεῖον τὰς χώρας πιέζειν αἳ
τυγχάνουσιν ἐν οἰκονομικῇ ἀπορίᾳ οὖσαι, δέοι δὲ νῦν ὡς τάχιστα σύστημά τι εὑρεῖν τι ταύτας τὰς χώρας αἵτινες ἐν τοιαύτῃ κρίσει κεῖνται αὐξάνεσθαι ἐᾷ ἄν· διεβεβαιώσατο δὲ καὶ ὅτι δέοι τὴν Ἑλλάδα ἐντὸς τῆς Εὐρωζώνης διαμένειν.

κατὰ δὲ τοὺς ἀναλυτὰς ταῦτα τὰ ἀγγέλματα τῇ ὑπογραφῇ ἐπικουρεῖ ἣν Ἑλλὰς τοῖς τῆς Εὐρωπαικῆς Ἑνώσεως κοινωνοῖς τῇ ἐπιγιγνομένῃ ἑβδομάδι προσθεῖναι ἐν νῷ ἔχει, γὰρ νέα ἀρχὴ πειρᾷ πρὸ τῶν τῆς ΕΕ ὀφθαλμῶν τὴν τῆς οἰκονομίας αὔξησιν τῷ τὰ χρέα τείνειν συνάπτειν (ὅμως δὲ λέγουσιν οἱ αὐτοὶ ἀναλυταὶ ὅτι, εἰ ἄλλος τις ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις ἐνίκησεν, Ὀβάμα ταὐτὰ ἔλεγεν ἂν νῦν.
http://www.akwn.net/

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις