ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Δεν μας αλλάζει την ψυχή του κόσμου η καταφρόνια >>> το φέσι του Οθωμανού, του Γερμανού η μπότα! >>> Και ξέρουμε το πώς κυλούν της λευτεριάς τα χρόνια: >>> δύσκολα είναι, καθώς λεν, τα εκατό τα πρώτα!
__________________________________________________________________________________________________

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

Ὁ Ὀβάμα περὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ Τσίπρου ἀγορεύει

Μεγάλης θυέλλης ἐν τῇ Εὐρωπαικῇ Ἑνώσει γενομένης διότι νέα τῆς Ἑλλάδος ἀρχὴ οὐ βούλεται τῇ καλουμένῃΤροῖκαπείθεσθαι, πρόεδρος Ὀβάμα χθὲς περὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ Τσίπρου ἠγόρευσεν, νῦν δὲ πᾶσι τοῖς ἀκούσασι δῆλος ἐγένετο Ὀβάμα αὐτῷ ἐπικουρεῖν βουλόμενος, εἶπε γὰρ ὅτι οὐ μὲν ἐξείη ἔτι πλεῖον τὰς χώρας πιέζειν αἳ
τυγχάνουσιν ἐν οἰκονομικῇ ἀπορίᾳ οὖσαι, δέοι δὲ νῦν ὡς τάχιστα σύστημά τι εὑρεῖν τι ταύτας τὰς χώρας αἵτινες ἐν τοιαύτῃ κρίσει κεῖνται αὐξάνεσθαι ἐᾷ ἄν· διεβεβαιώσατο δὲ καὶ ὅτι δέοι τὴν Ἑλλάδα ἐντὸς τῆς Εὐρωζώνης διαμένειν.

κατὰ δὲ τοὺς ἀναλυτὰς ταῦτα τὰ ἀγγέλματα τῇ ὑπογραφῇ ἐπικουρεῖ ἣν Ἑλλὰς τοῖς τῆς Εὐρωπαικῆς Ἑνώσεως κοινωνοῖς τῇ ἐπιγιγνομένῃ ἑβδομάδι προσθεῖναι ἐν νῷ ἔχει, γὰρ νέα ἀρχὴ πειρᾷ πρὸ τῶν τῆς ΕΕ ὀφθαλμῶν τὴν τῆς οἰκονομίας αὔξησιν τῷ τὰ χρέα τείνειν συνάπτειν (ὅμως δὲ λέγουσιν οἱ αὐτοὶ ἀναλυταὶ ὅτι, εἰ ἄλλος τις ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις ἐνίκησεν, Ὀβάμα ταὐτὰ ἔλεγεν ἂν νῦν.
http://www.akwn.net/

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις