ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Δεν μας αλλάζει την ψυχή του κόσμου η καταφρόνια >>> το φέσι του Οθωμανού, του Γερμανού η μπότα! >>> Και ξέρουμε το πώς κυλούν της λευτεριάς τα χρόνια: >>> δύσκολα είναι, καθώς λεν, τα εκατό τα πρώτα!
__________________________________________________________________________________________________

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

Φαναριώτικη διπλωματία

Διαβάστε προσεκτικά την ανακοίνωση του Πατριαρχείου και θα καταλάβετε τι εστί φαναριώτικη διπλωματία!  Οι εν Αγκύρα, ως άριστοι μαθητές ή μάλλον διάδοχοι αυτής της διπλωματίας είναι βέβαιο ότι κατάλαβαν τι ήθελε να πει ο ποιητής.  Οι εν Αθήναις είναι αμφίβολο αν έλαβαν απλή γνώση του γεγονότος... 
«Τήν ἑπομένην τῶν προεδρικῶν
ἐκλογῶν ἐν Τουρκίᾳ, Δευτέραν, 11ην τ.μ. Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀπέστειλε πρός τόν νικητήν αὐτῶν Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, 12ον Πρόεδρον τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, συγχαρητήριον Μήνυμα ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς περί αὐτό ἐν τῇ Χώρᾳ Ὁμογενείας, ὁμοῦ μετά τῶν εὐχῶν Αὐτοῦ ὑπέρ ἐπιτυχίας εἰς τά νέα ὑψηλά καθήκοντα τοῦ ὑπάτου ἀξιώματός του.»

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις