ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Ἐνστάσεις τῷ Ἐρδογᾶν ἐν τῇ Τουρκίᾳ

Φλαξ μεταλλα λακτζει
Πλείονες ἢ τριακόσιοι μεταλλεῖς ἀποθνῄσκουσιν
Οἰκτρὸν δυστύχημα ἐγένετο νεωστὶ ἐν τῇ Τουρκίᾳ, ἐκρήξεως γὰρ ἐν ἄνθρακος μετάλλῳ γενομένης (ἐγγὺς τῆς πόλεως Σόμα, ἐν τῷ δήμῳ Μαγνησίᾳ) πλείονες ἢ τριακόσιοι μεταλλεῖς
ἀπέθανον. ἐν ᾧ ἡ ἔκρηξις ἐγένετο, ὀκτακόσιοι μεταλλεῖς ἔνδον τοῦ μετάλλου ἔτυχον ὄντες, καὶ πολλοῖς μὲν ἐξῆν ἐκ τοῦ ὀρύγματος ἐξελθεῖν, ἄλλοι δὲ οὐκ ἐδύναντο. οἱ πλεῖστοι τῶν ἔνδον κεκλεισμένων ἀπέθανον, ἀλλὰ οὐδεὶς σαφῶς οἶδε πότερον ἔτι καὶ νῦν ἔνιοι τούτων ζῶσιν ἢ οὔ.

ὁ πρωθυπουργὸς Ἐρδογᾶν πρὸς τὴν πόλιν Σόμα προσελθὼν τὸν τοῦ δυστυχήματος τόπον ἐπισκοπεῖν ἐπειράσατο, ὅμως δὲ οἱ μὲν ταύτης τῆς πόλεως πολῖται ἐπὶ ταῖς ἀγυιαῖς τῷ Ἐρδογᾶν ἐνίσταντο, ἡ δὲ ἔνστασις τοσοῦτο ηὔξησε περὶ αὐτοῦ ὥστε ἐδέησεν αὐτὸν εἰς καπηλεῖόν τι φυγεῖν καὶ ἐκεῖ μένειν ἕως οἱ φύλακες τοὺς ἐνισταμένους διασπείροιεν· οἱ μὲν φύλακες οἳ τὸν πρωθυπουργὸν ἐφύλαττον τοῖς ἐνισταμένοις βίᾳ ἐπέθοντο (ἐν τῇ φωτογραφίᾳ ἔξεστιν ἰδεῖν φύλακα πολίτην λακτίζοντα), τῆς δὲ περὶ τούτων φήμης ταχέως διελθούσης ἐνστάσεις ἄλλαι ἐν ἄλλαις πόλεσιν ἐγένοντο· λέγεται καὶ ὅτι ὁ Ἐρδογᾶν αὐτὸς ἐν ἐκείνῳ τῷ καπηλείῳ πολίτην ἔπληξεν, νεανίαν τινά.

οἱ μεταλλεῖς ἐνίστανται τῶν περιστατικῶν ἕνεκα ἐν οἷς δεῖ αὐτοὺς ἐργάζεσθαι, τὸ γὰρ μεταλλεύειν ἐν τῇ Τουρκίᾳ πολλῷ ἐπικινδυνώτερόν ἐστιν ἢ ἐν ἄλλαις χώραις.


http://www.akwn.net/

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις