ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Μην με παρεξηγήσετε >>> αλλά ο τρόπος παρουσίασης από τα ΜΜΕ >>> του πολέμου στην Ουκρανία και των επιπτώσεών του >>> θυμίζει τηλεοπτική εκπομπή, με τοποθέτηση προϊόντος >>> και το προϊόν είναι το αμερικανικό LNG >>> το "καλό", το ακριβό, το αμερικάνικο LNG....
__________________________________________________________________________________________________

Πέμπτη 23 Απριλίου 2020

Λοιμωξιολόγου Τσιόδρα, εγκώμιον

Συναξάριον
Τη τριακοστή του αυτού μηνός Φεβρουαρίου μνήμη του Οσίου πατρός ημών Σωτηρίου τουπίκλην Τσιόδρα του Λαμπαδαρίου* και λοιμωξιολόγου, όστις πανδημίας ιογενούς ενσκηψάσης ποτέ καθ' εκάστην εσπέραν από της τηλοψίας χρέη αναλαβών ληξιάρχου ανεκοίνου, μετά τινος αγροίκου Οστρογότθου, Χαρδαλιά επιλεγομένου, τας του ιού επιδόσεις και των θυμάτων αυτού το καθ' ημέραν πλήθος προσθέτων άμα αυτοίς και τοις πρόσθεν πληγέσιν. Τελείται δε η αυτού μνήμη εν τοις μεγάροις της Ελληνικής Τηλοψίας και εν τω παρεκκλησίω του Παλατίου του Μεγάλου Λογοθέτου**, όστις χρυσήν ανάπτει κανδήλα εις τιμήν του Οσίου ικετεύων αυτόν ίνα και το άγος των βαρβαριστί φθογγουμένων "βάουτσερ
καταρτίσεως" διαλύση.
Ταις αυτού αγίαις πρεσβείαις σώσον ημάς ο Θεός.

* Λαμπαδάριος, ο = ο αριστερός ψάλτης
** Μέγας Λογοθέτης, ο = ο Πρωθυπουργός
(κατά την εκκλησιαστική και πολιτική ορολογία  της καθ' ημάς Ανατολής)
Ο Συναξαριστής

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις