ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Δεν μας αλλάζει την ψυχή του κόσμου η καταφρόνια >>> το φέσι του Οθωμανού, του Γερμανού η μπότα! >>> Και ξέρουμε το πώς κυλούν της λευτεριάς τα χρόνια: >>> δύσκολα είναι, καθώς λεν, τα εκατό τα πρώτα!
__________________________________________________________________________________________________

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

Δεινοτάτη τρομοκρατικὴ ἐπιβολὴ ἐν τῇ Τουρκίᾳ

97 ἄνθρωποι ἀπέθανον καὶ 186 ἐτρώθησαν χθὲς τῷ Σαββάτῳ πρωὶ ἐν τῇ πόλει Ἀγκάρᾳ, δυοῖν ἀνατινάξεων γιγνομένων. πολλῶν πολιτῶν πρὸς διαδήλωσιν ἐγγὺς τοῦ σιδηροδρόμου σταθμοῦ γενησομένην συνιόντων, ἐξαίφνης δυο βόμβαι ὀλίγου δεῖν ἅμα ἀνετίναξαν. οἱ διαδηλωταὶ ἐβούλοντο τῷ πρὸς τοὺς Κούρδους καὶ πρὸς τὸ ΠΠΚ πολέμῳ ἐνίστασθαι.
οὐκέτι ἐξὸν ἀκριβῶς εἰδέναι ὅστις ἀληθῶς

τὴν αἰτίαν ἔχει, ἡ Τουρκικὴ ἀρχὴ τὸ Ἰσλαμικὸν Κράτος τῆς τρομοκρατικῆς ἐπιβολῆς αἰτιᾶται.

τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τοῦ Νοεμβρίου ἀρχαιρεσιῶν γενησομένων ἐν τῇ Τουρκίᾳ, τὸ ΠΠΚ ἤδη ἐκεχειρίαν ἠγγέλκει ἅτε οὐ βουλόμενον ἐμποδὼν ταῖς ἀρχαιρεσίαις εἶναι· ὅμως δὲ ἡ τοῦ Ἐρδογὰν ἀρχὴ διατελεῖ τοῖς τῷ ΠΠΚ κατασχημένοις χωρίοις κατὰ γῆν καὶ κατὰ ἀέρα ἐπιτιθεμένη.

akwn.net

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις