ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Άρχισαν πάλι να υποτονθορύζουν στα τηλεπαράθυρα >>> την λύση της οικουμενικής ή κυβερνήσεως σωτηρίας ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε >>> προκειμένου να "βγεί η χώρα από την κρίση" >>> Μα καλά, πως γίνεται όλοι αυτοί που όταν ο καθένας ξεχωριστά όταν κυβερνούσε την χώρα >>> μας οδηγούσε στην οικονομική καταστροφή και στην διάλυση >>> τώρα ισχυρίζονται πως όλοι μαζί, ενωμένοι θα μας σώσουν;;;!!!! >>> Κλασσικό σχήμα λογικού αδιεξόδου που θα ζήλευαν ακόμη και οι Στωικοί ή οι μαθητές της Ελεατικής Σχολής...
__________________________________________________________________________________________________

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Τὸν ὕστατον Ζὰρ ἐξορύξουσιν

Ἡ Ῥωσσικὴ ἀρχὴ βούλεται τὸ νεκρὸν τὸ τοῦ ὑστάτου Ζὰρ ἐξορύττειν· τῆς Ῥωσσικῆς ἐπαναστάσεως γενομένης, ὁ Νικόλαος Β' ὑπὸ τῶν βολσεβίκων τῷ 1918ῷ ἔτει ἀπέθανεν αὐτός τε καὶ οἱ συγγενεῖς (ὅμως δὲ πάντες ἀκηκόαμεν τὸν μῦθον καθ' ὃν ἡ
Ἀναστασία ζῶσα ἀπέφυγεν). ὅ τε Ζὰρ καὶ ἡ Βασίλεια Ἀλεξάνδρα Φιοδόροβνα ἐν τῷ τοῦ Ἁγίου Πέτρου καὶ Ἁγίου Παύλου ἱερῷ κεῖνται, ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πετρουπόλει. τὰ νεκρὰ τῷ μὲν 1991ῳ ἔτει εὑρέθη, τῷ δὲ 1998, τοῦ Βόρις Ἱέλτζιν προέδρου ὄντος, εἰς τοῦτο τὸ ἱερὸν σεμνότατα ἠνέχθη.

ἡ Ῥωσσικὴ ἀρχὴ βούλεται DNA μόρια ἐκ τοῦ νεκροῦ ἐκλαβεῖν, ἵνα ἐξετάσωσιν πότερον ἀληθῶς τὸ ἐκεῖ κείμενον νεκρὸν ὁ Ζάρ ἐστιν ἢ οὔ, ἔνιοι γὰρ τῶν ἀπογόνων νῦν περὶ τούτου ἀπιστίαν ἔχουσιν (διὰ ὅ τι ἀπιστίαν ἔχουσιν οὐκ εἶπον). 

akwn.net/

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις