ΒΕΛΗ ΚΑΙ... ΒΕΛΑΚΙΑ

>>> Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται >>> ότι και στο Συμβούλιο της Επικρατείας >>> υπάρχουν πολλοί "παναθηναϊκάκηδες"....
__________________________________________________________________________________________________

Κυριακή, 31 Μαΐου 2015

Ἐν τῇ Ἰαπωνίᾳ· νῆσον ἐκκενοῦσιν ἡφαιστείου ἕνεκα

Picture                                         Τὸ ἡφαίστειον καπνὸν ἀναρρῖπτον
Ταύτῃ τῇ Παρασκευῇ ἡφαίστειόν τι ἐν τῇ νήσῳ Kuchinoerabu-jima (συγγνώμην ἔχετε, ἀλλὰ οὐ βούλομαι πειρᾶν τοιοῦτο ὄνομα ἑλληνιστὶ γράφειν...), ἐν τῇ Ἰαπωνίᾳ, ἐξερρήξατο. αὕτη μὲν ἡ νῆσος μάλιστα ἀπέχει ἀπὸ τοῦ Τόκιο, ἐκεῖ δὲ μόνον ἑκατὸν καὶ τετταράκοντα ἄνθρωποι τυγχάνουσιν οἰκοῦντες, ἁλιεῖς οἱ πλεῖστοι αὐτῶν. οὐ τὸ πρῶτον τοῦτο γίγνεται ἐν ταύτῃ τῇ νήσῳ (καὶ δὴ καὶ πολλὰ ἡφαίστεια κεῖται ἐν ἐκείνῃ

τῇ χώρᾳ), ὅμως δὲ τὸ συμβαῖνον πάντας ἀπροσδοκήτους κατέλαβεν, τὸ γὰρ ἡφαίστειον Shindake (τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ὄνομα τούτῳ τῷ ἡφαιστείῳ) ἤδη τριακοστὸν καὶ τέταρτον ἔτος ἡσύχαζεν. τὸ ἡφαίστειον τοσοῦτον καπνὸν καὶ οὕτως ὑψηλὸν πρὸς τὸν οὐρανὸν ἀνέρριψεν (ἐννέα χιλιόμετρα τὸ ὑψηλόν) ὥστε ἐδέησεν ἀεροσκάφη τινὰ ἀπὸ τῆς ὁδοῦ παρατρέπειν.

ἔνιοι τῶν ἐν τῇ νήσῳ οἰκούντων εἶπον τῇ Ἰαπωνικῇ τηλεοράσει ὅτι ἐξαίφνης ἔκρηξιν μὲν ἀκούσαιεν, τὰ δὲ οἰκήματα σεισθεῖεν. τῆς ἐκρήξεως γενομένης, καίπερ ἐξὸν ἐκεῖ διαμένειν, οἱ ἄρχοντες εὐθὺς ἐκέλευσαν τοὺς ἐνοικοῦντας τὴν νῆσον καταλιπεῖν, κατὰ γὰρ τοὺς ἐμπείρους πλείονες ἐκρήξεις γενήσονται. οὐδεὶς ἄνθρωπος ἐβλάβη.
http://www.akwn.net/

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και παρατηρήσεις